Kurs spawania gazowego rur

Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-1-311
Zasady rekrutacji

1. Posiadanie Książki Spawacza z wpisem o ukończeniu kursu spawania blach IS-P-BW-1-311

2. Ukończenie podstawowego kursu spawania gazowego wg systemu stosowanego do 2007 roku

3. Praktyka w spawaniu (licząc od daty egzaminu końcowego) przez co najmniej jeden rok

Liczba godzin

1. Część teoretyczna (7 godzin)

2. Część praktyczna

a. ćwiczenia praktyczne (100 godzin)

b. egzamin (5 godzin)

Razem kurs 112 godzin.

Uzyskane uprawnienia

Uczestnik otrzymuje:

1. Uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 1, 2, 3 wg PN-87/M-69008. Uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1

2. Wpis w książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

3. Świadectwo egzaminu Spawacza ważne w całej Unii Europejskiej  (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

 

Nie przegap nowości i promocji. Zapisz się na Newsletter!

Materiały dla kursantów

Logowanie