Auditor wewnętrzny, zewnętrzny, wiodący

Decydując się na wdrożenie w organizacji  Systemu Zarządzania Jakością, zdajemy sobie sprawę jak wiele korzyści niesie ze sobą posiadanie certyfikatu ISO, wiedząc jednocześnie jak trudny i pracochłonny jest to proces. Całe wdrożenie będzie wymagało od kierownictwa i kadry pracowniczej ścisłego stosowania się do wytyczonego im planu ustalonego przez specjalistów. Aby system mógł prawidłowo funkcjonować niezbędny będzie także odpowiedni nadzór osób o doskonałej znajomości norm, wymagań, procedur oraz zasad auditowania.

Jednostką kontrolującą, która poprowadzi organizację i pomoże jej osiągnąć zamierzony cel będzie zespół auditorów. Od tej pory auditorzy będą kontrolować czy spełniane są wytyczne i założenia planu, wykrywać i eliminować błędy, sprawdzać poprawność dokumentacji, przeprowadzać wywiady z pracownikami i sporządzać raporty. Wszystkie te działania odbywać się będą w trakcie zaplanowanego auditu, którego termin w porozumieniu z przedstawicielem jednostki auditowanej (kierownik, dyrektor) ustali Auditor wiodący. W jego rękach znajdować się będzie także dopilnowanie prawidłowego przebiegu auditu oraz sporządzenie raportu. We wszystkich tych czynnościach Auditorowi wiodącemu pomogą Auditorzy wspomagający oraz zespół ekspertów.

 

Ponieważ w przypadku wdrażania Systemów Jakości wyróżniamy dwa rodzaje auditów: wewnętrzny i zewnętrzny, przeprowadzających audit Auditorów nazwiemy analogicznie wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zarząd organizacji, w której odbywa się proces wdrażania, w celu skontrolowania pracy systemu może zarządzić przeprowadzenie auditu wewnętrznego. W związku z tym spośród pracowników wybrana zostanie osoba kompetentna, która będzie nadzorować pracę auditowanych działów, wykrywać i korygować błędy. Osobę taką nazwiemy Auditorem wewnętrznym.

W przypadku przeprowadzania auditu zewnętrznego zarówno drugiej jak i trzeciej strony osobą auditującą będzie osoba niezwiązana z firmą auditowaną, czyli tzw. Auditor zewnętrzny, w zależności od rodzaju auditu zewnętrznego oddelegowany przez organizację auditującą lub auditującą jednostkę certyfikujacą.

 

Nie przegap nowości i promocji. Zapisz się na Newsletter!

Materiały dla kursantów

Logowanie